Optimistická tragedie

Vsevolod Višněvskij

hra o třech dějstvích premiéra: 6. 11. 1956
 

Účinkovali

1. důvěrník pluku
2. důvěrník pluku
Vainonen, Fin, námořník - komunista
Poďobaný
Alexej, námořník 1. třídy Baltického loďstva
Vůdce oddílu anarchistů
Komisařka, poslaná stranou k Baltickému loďstvu
Velitel lodi, bývalý kádrový námořní důstojník
Sípavý
Bootsman
Stařena
Velký námořník
Starý námořník
Polonahý námořník
První zajatec vracející se do vlasti
Druhý vlastenec vracející se do vlasti
Náčelník anarchistů
Pop
Důstojník nepřátelské armády
Dokumenty

Optimistická tragedie

Optimistická tragedie

Optimistická tragedie

Optimistická tragedie