Tajemství

Bedřich Smetana

komická opera o třech dějstvích premiéra: 8. 2. 1958
 

Účinkovali

Malina, konšel
Kalina, konšel
Panna Roza, sestra Malinova
Blaženka, dcera Malinova
Vít, syn Kalinův, myslivec
Bonifác, vysloužilec, Kalinův výměnkář
Skřivánek, zpěvák
Mistr zednický
Hospodská
Jirka, zvoník
Duch frátera Barnabáše
Dokumenty

Tajemství

Tajemství

Tajemství

Tajemství
Libreto Eliška Krásnohorská