Jan Panenka

sólista opery, dramaturg / Opera
 

/ Repertoár - archiv

14. 2. 1997
7. 6. 1996
19. 4. 1996
9. 2. 1996
20. 12. 1995
20. 10. 1995
22. 9. 1995
26. 7. 1995
10. 3. 1995
9. 12. 1994
18. 6. 1994
30. 4. 1994
15. 4. 1994
25. 2. 1994
17. 11. 1993
15. 10. 1993
18. 6. 1993
16. 4. 1993
16. 4. 1993
19. 2. 1993
23. 10. 1992
19. 6. 1992
10. 4. 1992
10. 1. 1992
1. 11. 1991
6. 9. 1991
19. 4. 1991
1. 3. 1991
11. 1. 1991
9. 11. 1990
5. 5. 1990
6. 1. 1990
20. 10. 1989
1. 6. 1989
21. 10. 1988
29. 4. 1988
26. 2. 1988
16. 10. 1987
11. 6. 1987
24. 4. 1987
24. 2. 1987
19. 12. 1986
17. 10. 1986
20. 6. 1986
16. 5. 1986
13. 12. 1985
18. 10. 1985
17. 5. 1985
8. 3. 1985
26. 10. 1984
12. 5. 1984
16. 3. 1984
4. 3. 1984
28. 10. 1983
23. 6. 1983
13. 5. 1983
18. 12. 1982

Jan Panenka (1952 - 2005), člen uměleckého souboru opery JD v sezónách 1983/84 až 1995/96 jako sólista a dramaturg.

Absolvent HAMU (obor zpěv ve třídě Teodora Šrubaře), po svých divadelnických začátcích v Naivním divadle v Liberci ve sboru D F. X. Šaldy v Liberci se v roce 1983 stal sólistou opery JD v oboru basbaryton a od roku 1990 i prvním operním dramaturgem v tehdy nově zřízené umělecké funkci. Jako sólista vystupoval v celé řadě rolí nejrůznějšího charakteru (Figaro ve Figarově svatbě, paša Selim v Únosu ze serailu, Alfio v Sedláku kavalírovi, Pickering v My Fair Lady, taneční role Polonia v baletu Shakespearovské siluety aj.) Jako výjimečně talentovaný překladatel i adaptátor starých operních libret připravil nejen pro Jihočeské divadlo celou řadu děl 18. - 19. století (Haydnovu Lest a lásku, Gluckovy Poutníky do Mekky, Gassmannovu Kritickou noc, Fioravantiho Venkovské zpěvačky, Galuppiho Venkovského filosofa, Salieriho Falstaffa, Rossiniho Hraběte Oryho, Flotowovu Martu či Verdiho Traviatu). V letech1996 - 2003 stanul na postu dramaturga pražského Národního divadla. Do dějin české opery vstoupil především svou muzikologickou a literární činností, jeho adaptace Gassmannovy opery Kritická noc na podkladě libreta ze schwarzenberského archivu na zámku v Českém Krumlově byla natočena režisérem J. Bonaventurou pro Českou televizi.

Nejvýznamnější inscenace v JD - interpret, překladatel, dramaturg:
Ch. W. Gluck - Napravený opilec, J. Haydn - Lest a láska, Z. Petr - Sto dukátů za Juana, V. Fioravanti - Venkovské zpěvačky, W. A. Mozart - Cosí fan tutte, L. Janáček - Její pastorkyňa, P. I. Čajkovskij - Evžen Oněgin, J. Suchý, F. Havlík - Kytice, R. Piskáček - Tulák, G. Verdi - Maškarní ples, B. Martinů - Řecké pašije, Ženitba, Veselohra na mostě

Odkazy a literatura:
Opony a horizonty Jihočeského divadla - J. Černý, vyd. JIH 1998