Adam Steinbauer

/ Činohra
 

/ Repertoár - archiv

1. 4. 2023
10. 2. 2023

Pochází z Liberce. Režii vystudoval na JAMU.
Založil a umělecky profiluje nezávislé Divadlo 3+KK, které funguje bez stálé scény.
Zabývá se primárně nedramatickými texty, inscenuje romány, novely a deníkové zápisy, příležitostně sahá také po současné dramatice. Za inscenaci Orten! Divadla 3+KK a Divadla F. X. Šaldy obdržel Cenu Divadelních novin za rok 2020.
Své inscenace uvedl mimo jiné v Městských divadlech pražských, A Studiu Rubín, Divadle na cucky, Divadle F. X. Šaldy, nebo v Divadle Polárka.