Jan Šotkovský

dramaturg / Hosté Jihočeského divadla
 

/ Repertoár - archiv

25. 11. 2023
4. 5. 2018
22. 10. 2016

Narodil se roku 1982 v Havířově, kde vychodil mateřskou, základní i střední školu. Od roku 2000 pobývá v Brně, kde absolvoval divadelní dramaturgii na JAMU (2005). Na téže škole obdržel roku 2012 doktorský titul (disertační práce Narativní techniky a strategie v inscenační praxi, získala čestné uznání v soutěži o cenu Václava Königsmarka). Dramaturgem Městského divadla Brno je od roku 2007, do konce roku 2017 zde dramaturgoval 38 inscenací (nejčastěji s režiséry Stanislavem Slovákem a Mikolášem Tycem). Jako autor se podílel na inscenacích Sněhurka a sedm trpaslíků, Měsíční kámen, Baron Trenck, Cyril a Metoděj, Mendel aneb vzpoura hrášků, Bítls a Brněnské kolo; jako překladatel pak na titulech Jánošík aneb Na skle malované, Dokonalá svatba, Jekyll a Hyde, Zorro a Dvojitá rezervace. Příležitostně překládá z polštiny a angličtiny a publikuje v Divadelní revui, Theatraliích, Divadelních novinách a Amatérské scéně. Je pravdielným porotcem na amatérských divadelních přehlídkách různých úrovní. Od roku 2006 stále dramaturgicky spolupracuje s divadlem BURANTEATR.