Jan Kodet

Choreograf / Balet
 

/ Repertoár - archiv

5. 8. 2023
14. 7. 2016
18. 3. 2016
17. 7. 2014
12. 10. 2012
Jan Kodet / Z médií
Divadlo.cz
3. 10. 2012
MF dnes
8. 10. 2012
Právo
17.3.2016
MF dnes
18. 3. 2016
Budejckadrb-
na.cz
18. 3. 2016
Divadlo.cz
16. 3. 2016
Tanecniaktua-
lity.cz
18. 3. 2016
Zakultu-
rou.cz
12. 4. 2016

Choreograf, pedagog a baletní mistr Jan Kodet získal taneční základy ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy (později Taneční divadlo Praha), jehož členem byl devět let. Zde měl možnost pracovat s předními osobnostmi moderního tance té doby (Ivanka Kubicová, Jan Hartman, Marcela Benoniová). V roce 1991 absolvoval Taneční katedru HAMU. Po té působil jako tanečník v řadě zahraničních souborů. Nejdůležitější zkušeností pro něj zůstává spolupráce s portugalským choreografem Ruiem Hortou, 
v jehož skupině několik let tančil a posléze pracoval v celé řadě evropských souborů jako jeho asistent. V současné době patří k předním představitelům současné taneční scény. V Čechách i zahraničí vytvořil řadu úspěšných projektů. V pražském Národním divadle jsme měli možnost zhlédnout jeho balety Zlatovláska, Camoufl•AGE, Čarodějův učeň nebo Human Locomotion (Laterna Magika). Kromě baletů vytvořil choreografii také pro řadu oper (např. Rusalka před Otáčivým hledištěm Český Krumlov). Úzce spolupracuje s režijním duem SKUTR, naposledy v rámci Pražských shakespearovských slavností na představení Romeo a Júlie.  Jako pedagog působil v řadě zahraničních škol a profesionálních souborů, účastnil se celé řady mezinárodních workshopů, sám je spoluzakladatelem a uměleckým šéfem International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW). V Praze vyučuje mimo jiné choreografii na Taneční katedře HAMU, spolupracuje s Taneční konzervatoří hl. města Prahy, Tanečním centrem Praha a zastává funkci baletního mistra v Baletu Národního divadla.Jan Kodet / program
Pátek
26. 7. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Sobota
27. 7. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Neděle
28. 7. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Úterý
30. 7. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Středa
31. 7. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Čtvrtek
1. 8. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Pátek
2. 8. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat
Sobota
3. 8. 2024
21:30 Egon Schiele - Autoportrét Otáčivé hlediště Český Krumlov Rezervovat