Tomáš Lněnička

/ Malé divadlo
 

/ Repertoár - archiv

21. 5. 1993
2. 4. 1993
19. 11. 1992
25. 5. 1992
27. 3. 1992
9. 11. 1991
10. 11. 1990
Tomáš Lněnička / Z médií
Českobudějo-
vické noviny
23. 2. 1993