Mário Radačovský

choreograf / Balet
 

/ Repertoár - archiv

19. 4. 2013
8. 4. 2011
Mário Radačovský / Z médií
Divadlo.cz
15. 4. 2013
Právo
18. 4. 2013
Nejlepsiadre-
sa.cz
17. 4. 2013
Deník
19. 4. 2013
Tanecniaktua-
lity.cz
18. 4. 2013
Jihoceskeno-
vinky.cz
18. 4. 2013
Scéna.cz
22. 4. 2013
Budvice.cz
16. 4. 2013
Týdeník Budějovicko
24. 4. 2013