Olga Filipi

 

/ Repertoár - archiv

23. 1. 1960
15. 5. 1959