Zdeněk Jecelín

režisér / Malé divadlo
Zdeněk Jecelín / Z médií
MF dnes
18. 4. 2012
Deník
1. 6. 2012
Barbar
7-8/2013
Divá báze
15. 11. 2013


Zdeněk Jecelín, šéf loutkohry / fotografie z ročenky 2006, foto Petr Hasal