Zdeňka Pecková

produkční / Malé divadlo
 

/ Repertoár - archiv

18. 6. 2015
Zdeňka Pecková / Z médií
MF dnes
7. 12. 2015

 

Zdeňka Pecková se narodila 22. 8. 1968 v Českých Budějovicích a až doposud zůstala svému rodnému městu věrná. Vystudovala zde Střední ekonomickou školu, kde složila maturitu z předmětů jako je ekonomika, stolničení nebo sekretářské práce. Na stejné škole absolvovala i státní zkoušku z těsnopisu a úřední korespondence. Hned po škole nastoupila do Jihočeského divadla jako tajemnice uměleckého provozu. Po mateřské dovolené se stala referentkou v marketingu obchodního oddělení Jihočeského divadla, kde se po čase vypracovala až na pozici vedoucí tohoto útvaru.
Od roku 2012 pracuje jako produkční Malého divadla. Aktivně se zajímá o zdravý životní styl, rozumí zeleným potravinám, umí věštit z tarotu, má zájem o astrologii a ráda rozjímá nad věcmi mezi nebem a zemí.